Preconal erbjuder ett kvalificerat och brett sortiment dörrar i aluminium och glas som uppfyller kraven beträffande brand, säkerhet och design.

Tack vare bred kompetens och lång erfarenhet kan vi alltid ge råd om bästa alternativ. Rådfråga oss gärna redan i ett tidigt skede när det gäller projektering av branddörrar.

På Preconal tillhanda håller vi dörrar som uppfyller kraven för täthet, klass E och för isolering, klass I. Utförda i aluminium eller stål.

Vi erbjuder glasade dörrar och dörrar med tät fyllning för utomhus och inomhusbruk som uppfyller kraven för respektive brandklass, från E 30 till EI 60.

Dörrarna kan monteras utåtgående eller inåtgående och förses med ett antal tröskelalternativ, lås och dörrstängare.

Specifikation

Fakta om brandklasser E och EI:

Dörrpartiet har ett brandmotstånd som klarar en viss tidsperiod, angiven i minuter. Skillnaden mellan E och EI är att E står för krav på täthet, medan EI därutöver talar om att dörren är isolerad och endast får ha en begränsad temperatur på den icke brandutsatta sidan.

Dokument