Preconal aluminiumlucka används där kraven på lång livslängd, låga underhållskostnader och robust konstruktion är stora.

Luckorna används överallt där det behövs en stabil och slagtålig lucka. Preconal aluminiumlucka tillverkas för inomhus och utomhusbruk. Luckorna tillverkas måttanpassade och kan förses med olika tillbehör.

Specifikation

VikingShield™ 10 överfalsad isolerad lucka: Karm av aluminiumprofil och lucka av kraftig halkfri aluminiumdurkplåt. Luckan är isolerad med 45 mm stenullsmatta som omslutes av vinkelprofilram och stuccerad aluminiumplåt. Underhållsfria rostfria gångjärn. Luckan är försedd med lyfthandtagoch beslag för låsning med hänglås. Luckan hålls i upprät läge av en kraftig gasdämpare. Tillverkas som enkel eller parlucka med fast eller löstagbar mellanbalk.

VikingShield™ 20 nedfälld lucka: Karm av aluminiumprofil med tätning av EPDM – gummi. Luckan tillverkas isolerad med 45 mm stenullsmatta som omslutes av vinkelprofilkarm med 5/7 durkplåt och insida av stuccerad aluminiumplåt. Lucka med skyddsgaller tillverkas oisolerad. Luckan har rostfria gångjärn. Luckan hålls i uppställt läge av en kraftig gasdämpare.

VikingShield™ 30 nedfälld tät lucka: Ram av aluminium med dubbel tätning av EPDM-gummi. Ovansida av kraftig
aluminiumdurkplåt som skruvas med försänkt rostfri skruv mot ramen.

Kvarngaller: (Tillbehör). Ett galler faller av säkerhetsskäl ner medan det andra kan ställas i uppställt läge.

Ytbehandling: Aluminiumluckorna levereras i obehandlad aluminium. Luckorna kan brännlackeras i valfri färg.

Montage: Karmarna tillverkas för ingjutning eller eftermontage. Ingjutningskarmar är försedda med förankringsbyglar för ingjutningi betongkonstruktionen.

Eftermontage: För eftermontage är karmen försedd med aluminiumplattjärn som är placerade på karmens insida.

Dokument